פרסומים

פרסומים אודות מעבר מבנק לבנק באופן מקוון
הכללים שמאפשרים ללקוחות לעבור בין בנקים באופן מקוון ובקלות תוך 7 ימי עסקים
בנק ישראל רואה חשיבות רבה בקידום התחרות במערכת הבנקאית והאפשרות לעבור בנק בקליק הוא אחד הכלים לקידום התחום.
לפרטים נוספים
הגברת התחרות בשוק הבנקאות
הרפורמה בניידות שתאפשר מעבר מבנק לבנק בלחיצת כפתור.
לפרטים נוספים
קטע מתוך סקירת מערכת הבנקאות
מעבר מבנק לבנק ופיצול המוצרים הבנקאיים.
לפרטים נוספים