חקיקה

קבצי חקיקה והוראות בנושא מעבר מבנק לבנק באופן מקוון
* נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם ברשומות
חוק הבנקאות
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.
לפרטים נוספים
כללי הבנקאות
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים, התש"ף - 2019.
לפרטים נוספים
חוק סליקת שיקים
חוק סליקת שיקים התשע"ו 2016.
לפרטים נוספים
חוק שיקים ללא כיסוי
חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.
לפרטים נוספים
כללי סליקה אלקטרונית 1
כללי סליקת שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב) התשע"ז - 2016.
לפרטים נוספים
כללי סליקה אלקטרונית 2
כללי סליקת שיקים (שמירת שיקים), התשע"ו - 2016.
לפרטים נוספים
הוראת ניהול בנקאי תקין 448
לפרטים נוספים